KURSY MATURALNE:
 • - JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy)
 • - JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony)
 • - MATEMATYKA (poziom podstawowy)
 • - MATEMATYKA (poziom rozszerzony)
 • - JĘZYK ANGIELSKI (poziom podstawowy)
 • - JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony)
 • - HISTORIA (poziom rozszerzony)
 • - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (poziom rozszerzony)
 • - BIOLOGIA (poziom rozszerzony)
 • - GEOGRAFIA (poziom rozszerzony)
 • - FIZYKA (poziom rozszerzony)
 • - CHEMIA (poziom rozszerzony)
 • - HISTORIA SZTUKI (poziom rozszerzony)
KURSY ÓSMOKLASISTY:
 • - JĘZYK POLSKI
 • - MATEMATYKA
 • - JĘZYK ANGIELSKI
KOREPETYCJE

kurs_rysunku_i_malarstwa_krakow

Kursy rysunku i malarstwa są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy zamierzają studiować
na Akademii Sztuk Pięknych lub wszystkich uczelniach o profilu architektonicznym.
Służą zapoznaniu się z technikami rysunkowymi i malarskimi, z zasadami rysunku architektonicznego,  poszerzeniu wiedzy z historii sztuki, jak również pomocy w wyborze prac
do teczki egzaminacyjnej.

Zajęcia odbywają się zawsze w małych grupach, których uczestnicy mają ukończony 16 rok życia dwa razy w tygodniu po trzy godziny zegarowe (24 godziny w miesiącu).

Koszt miesięcznych zajęć wynosi 360 złotych (15 złotych za godzinę zegarową).

Wszelkie realizowane zagadnienia i ćwiczenia na kursie zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i bardzo dobrą znajomość wymagań i procedur egzaminacyjnych prowadzących zajęcia.

Program kursu obejmuje:

 • zajęcia z rysunku i malarstwa,na których kursanci zapoznają się z zasadami pracy
  z natury w oparciu o klasyczne motywy studium (akt, postać, martwa natura,pejzaż);
 • zajęcia fakultatywne dotyczące kierunków projektanckich;
 • omówienie elementów studium natury oraz podstawowych technik rysunkowych
  i malarskich.

Zaprezentowane w teorii elementy staną się podstawą ćwiczeń praktycznych uczestników kursu.