KURSY MATURALNE:
 • - JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy)
 • - JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony)
 • - MATEMATYKA (poziom podstawowy)
 • - MATEMATYKA (poziom rozszerzony)
 • - JĘZYK ANGIELSKI (poziom podstawowy)
 • - JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony)
 • - HISTORIA (poziom rozszerzony)
 • - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (poziom rozszerzony)
 • - BIOLOGIA (poziom rozszerzony)
 • - GEOGRAFIA (poziom rozszerzony)
 • - FIZYKA (poziom rozszerzony)
 • - CHEMIA (poziom rozszerzony)
 • - HISTORIA SZTUKI (poziom rozszerzony)
 • - INFORMATYKA
KURSY GIMNAZJALNE:
 • - JĘZYK POLSKI
 • - HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • - MATEMATYKA
 • - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
 • (BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, FIZYKA)
 • - JĘZYK ANGIELSKI

informacje_o_kursach_krakow

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Krakowa (ul. Sławkowska 20). To istotna informacja, gdyż jest to miejsce, do którego łatwo dojechać z każdego punktu miasta, a nawet z okolic. Ostatecznie w pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe (Teatr Bagatela, Stary Kleparz), dworzec główny PKP czy dworzec główny PKS.

Kiedy odbywają się zajęcia?

W zależności od częstotliwości zajęć. W przypadku kursów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego spotkanie danej grupy odbywa się raz w tygodniu. Z kolei maturzyści mogą wybrać wariant spotkań  raz lub dwa razy w tygodniu.

Stały termin zajęć jest zawsze odpowiadający wszystkim kursantom, gdyż ustalają go sami uczestnicy na spotkaniu wstępnym.

Jeżeli w danym miesiącu nauka nie odbywa się w ciągu czterech tygodni prowadzący wraz z kursantami ustala terminy zajęć w taki sposób, by mogły odbyć się wszystkie planowane w miesiącu godziny.

Kto prowadzi zajęcia?

Wszystkie kursy prowadzone są przez absolwentów wyższych uczelni krakowskich (głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego). Co jednak najważniejsze są oni jednocześnie doświadczonymi nauczycielami, wiedzącymi, jakie informacje i umiejętności są konieczne, by dany egzamin zdać na najwyższym poziomie. Poza tym – co istotne – są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Potrafią oni również pracować z uczniami o różnym potencjalne intelektualnym i stopniu posiadanej wiedzy i umiejętności.  Cechuje ich także ogromna energia i chęć do przekazywania wiedzy. Są osobami niezwykle komunikatywnymi i reagującymi na potrzeby swoich uczniów. Ale też … są bardzo wymagający i konsekwentni w nauce, a przecież o to właśnie chodzi.

Jak wyglądają zajęcia?

Nie sposób konkretnie opisać formę zajęć, gdyż w dużej mierze zależy ona od samych uczestników.  Nauczyciele – po zdiagnozowaniu potrzeb kursantów – dostosowują specyfikę pracy do ich potrzeb i możliwości, w taki sposób, by efekt był najbardziej zadowalający. Stosują oni formy wykładu, dużej ilości ćwiczeń, pokazów, analizy przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Reagują na trudności danych kursantów, w skuteczny sposób je eliminując. Czynią wszystko, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę metodyczną i merytoryczną,
by efekt był taki, jakiego oczekuje kursant (i często także jego rodzice).

Z jakich materiałów korzystam na zajęciach?

Nauczyciele bazują na dużej ilości materiałów, które sami przygotowują i przekazują kursantom czy to w formie ksero, czy też wysłane drogą mailową. Stanowią one podstawę pracy
na zajęciach. Poza tym pomocnymi są wszelkie materiały edukacyjne, które oferują różnego rodzaju wydawnictwa. W tym przypadku nauczyciele służą także pomocą w ocenie ich wartości merytorycznej, co jest istotne przy obecnej rozbudowanej ofercie pomocy dydaktycznych.  Niezwykle cennym materiałem warsztatowym są również oryginalne arkusze maturalne,
na których kursanci ćwiczą nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też poznają samą konstrukcję tego typu egzaminu z danego przedmiotu.

Jak sprawdzana jest moja wiedza?

Nie ukrywajmy faktu, iż bez pracy i nauki samego kursanta nie osiągniemy dużych efektów. Nasze kursy oferują pomoc, wsparcie i wskazówki, jak należy opanować dany materiał z przedmiotu i jak rozwinąć swoje umiejętności. Ale od kursantów oczekujemy informacji zwrotnej, stąd…. nasi nauczyciele sprawdzają wiedzę, stosując różne formy – typowe (kartkówki, sprawdziany, testy, próbne arkusze egzaminacyjne, pytanie ustne), ale też takie, które – według nich – w odpowiedni sposób weryfikują poziom wiedzy i umiejętności danego kursanta. Ostatecznie nie chodzi o to, żeby przejść kurs z poczuciem, że coś się czyni w związku z egzaminem, ale o to, by osiągnąć wiedzę i umiejętności, które sprawią, że sukces na egzaminie będzie w pełni gwarantowany. Poza tym formą sprawdzania wiedzy i umiejętności kursanta będą również zadania, realizowane przez niego w domu, między poszczególnymi spotkaniami. Prowadzący będą je oceniać i indywidualnie omawiać z ich autorami.

W jaki sposób będą przekazywane mi i moim rodzicom informacje o postępach w nauce?

Informacje o postępach w nauce są niezwykle istotne w przypadku uczęszczania na kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych. W przypadku samych kursantów będą one przekazywane im na bieżąco podczas każdych zajęć. Ostatecznie temu służą wyżej omówione formy sprawdzania wiedzy. Z kolei rodzice w każdym momencie kursu mogą uzyskać tego typu informacje, kontaktując się z nami osobiście lub telefonicznie. Poszczególni nauczyciele zawsze chętnie omówią na spotkaniu z rodzicem postępy dziecka w nauce danego przedmiotu. Przekażą również wskazówki, jak należy pracować z młodym człowiekiem w domu, by efekt wspólnej pracy spełniał ich oczekiwania. Poza tym informacje uzyskane na początku kursów
od rodziców pomogą prowadzącemu zajęcia w dostosowaniu metod nauczania do możliwości
i ewentualnych trudności w nauce kursanta. Dlatego też bardzo mocno podkreślamy, iż dużą rolę w budowaniu sukcesu edukacyjnego ogrywa wzajemna współpraca kursantów, ich rodziców i prowadzących zajęcia.