Zdrowy sen a nauka

Tylko kiedy jesteśmy odpowiednio wypoczęci, możemy osiągnąć odpowiedni stopień koncentracji. Dlatego gdy przygotowujemy się do egzaminów, nie powinniśmy zaniedbywać snu, gdyż znacząco obniży to naszą efektywność. Pamiętajmy nie tylko o tym, aby się wysypiać, ale również o przestrzeganiu regularnych pór, o których kładziemy się do łóżka oraz wstajemy z niego. Jeżeli nie będziemy dbać o to, nasz naturalny zegar biologiczny może się rozregulować, co negatywnie wpłynie na funkcjonowanie organizmu. Tym samym trudniej będzie nam się uczyć. Więcej

24-01-2018

Na czym polega zjawisko TOT?

Rozwinięcie skrótu TOT to anglojęzyczne sformułowanie „tip of the tongue”. Na „końcu języka” – jak możemy je przetłumaczyć – mamy zwykle pewne słowo, którego nie jesteśmy w stanie w danej chwili sobie przypomnieć. Przeważnie, kiedy zapominamy danego pojęcia czy określenia, słyszymy od innych, że jesteśmy roztargnieni bądź cierpimy na sklerozę. Nic podobnego – pamięć każdego z nas od czasu do czasu odmawia nam posłuszeństwa. Więcej

03-01-2018

Zalety uczenia się w grupie

Generalnie metody dydaktyczne dzielimy na te, które odnoszą się do pracy indywidualnej, oraz na te, które opierają się na pracy w grupie. Oba rodzaje prowadzenia zajęć powinny nawzajem się uzupełniać – dzięki temu wiedza zostanie utrwalona przez uczniów w najbardziej skuteczny sposób. Pamiętajmy bowiem, że dzięki stosowaniu różnorodnych technik nauczania na lekcji nowo poznane wiadomości zapisują się w pamięci na kilka sposobów. Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że każdy w nieco inny sposób przyswaja informacje – część z nas to wzrokowcy, a część to słuchowcy. Niektóre osoby preferują zatem raczej zajęcia z wykorzystaniem materiałów wizualnych, innym zaś bardziej odpowiada udział w debacie oksfordzkiej. Więcej

06-11-2017

Dlaczego warto zdobyć certyfikat językowy?

O certyfikat językowy staramy się zwykle z jednego z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele osób biegle posługuje się danym językiem – dlatego, że mieszkało albo studiowało za granicą – ale nie posiada potwierdzenia tej umiejętności, dlatego też chce je uzyskać. Po drugie, postawienie sobie za cel zdobycie certyfikatu skutecznie mobilizuje nas do nauki, a co więcej – pozwala nam w łatwy sposób ją zaplanować i rozłożyć w czasie. Więcej

09-10-2017

Wady i zalety kursów e-learningowych

Kursy e-learningowe są coraz popularniejsze. Niektóre osoby twierdzą wręcz, iż stanowią one przyszłość nauczania. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Z jednej bowiem strony do zalet tego typu lekcji należy fakt, że możemy w nich uczestniczyć niezależnie od tego, gdzie przebywamy. Pozwalają nam one także samodzielnie decydować o tym, kiedy przyswoimy sobie nowe wiadomości. Więcej

12-09-2017

Jak nauczyć się systematyczności?

Systematyczność oraz związana z nią organizacja czasu należą do grupy tzw. umiejętności miękkich, które współcześnie są niezwykle cenione przez pracodawców. Od tego, czy osoby zatrudnione w firmie je posiadają, zależy wszak efektywność i wydajność całego przedsiębiorstwa. Więcej

18-08-2017

Sposoby na stres przedegzaminacyjny

Do egzaminów przyzwyczajamy się właściwie od dziecka. W dotychczasowym systemie nauczania już w szóstej klasie podstawówki uczniowie zdawali egzaminy na zakończenie tego etapu edukacji, obecnie zaś – zgodnie z założeniami nowej reformy – przystępować do niego będą ósmoklasiści. Więcej

19-07-2017

Jak uczyć się do egzaminów?

Podczas przygotowywania się do egzaminów musimy zadbać w odpowiedni, skuteczny sposób nie tylko o nasze staranne przygotowanie, ale także właściwe rozplanowanie nauki. Nie powinniśmy ponadto zaniedbywać naszego organizmu czy znacząco naruszać pór snu. Dzięki temu przystąpimy do testu wypoczęci i w dobrym nastroju, co pozytywnie przełoży się na wynik. Więcej

19-06-2017

Przyszłościowe języki obce

Znajomość języków obcych jest niezwykle pożądana na współczesnym rynku pracy. Ceni się ją w takich branżach, jak marketing, e-commerce, reklama, dziennikarstwo, turystyka, czy księgowość. Również rozwój kariery naukowej wiąże się z koniecznością opanowania pewnych języków (szczególnie angielskiego oraz tych związanych z określoną specjalizacją). Umiejętność posługiwania się językiem obcym stanowi atut zarówno wtedy, kiedy szukamy pracy w swoim zawodzie, jak i wtedy, kiedy chcemy podjąć zupełnie nowe wyzwanie. Więcej

19-05-2017

Wady i zalety pracy zespołowej

Z pracą zespołową spotykamy się zarówno w życiu zawodowym, jak i w szkole. Nauczyciele często dzielą uczniów na grupy, które realizują określone zadania. Dzieje się tak nie bez powodu – to najlepszy sposób, aby przygotować młode osoby do funkcjonowania w nowoczesnym świecie, w którym takie cechy, jak umiejętność współpracy czy zdolność do wypracowywania wspólnego stanowiska, są niezwykle cenione przez pracodawców. Więcej

28-04-2017