Jak się przygotować do egzaminu ustnego?

Egzamin ustny stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów sprawdzania naszej wiedzy. Spotykamy się z nim w szkołach, podczas matur, na uczelniach oraz na kursach. Z jednej strony metoda ta krytykowana jest za to, że weryfikuje nasze wiadomości w sposób wyrywkowy, nie zaś pewny i kompleksowy – przeciwnie do egzaminu pisemnego, który pozwala ocenić, czy nauczyliśmy się dużego zakresu materiału. Więcej

10-09-2018

Wady i zalety multitaskingu

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że multitasking przynosi nam korzyści lub straty w zależności od tego, jakiego rodzaju cele pragniemy zrealizować. Nie w każdej bowiem dziedzinie wielozadaniowość się sprawdza. Więcej

06-08-2018

Jak wykorzystywać Internet do nauki?

Masowy dostęp do Internetu znacząco ułatwia naukę. Właściwie w każdej chwili możemy zweryfikować każdą informację. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać chociażby z renomowanego Słownika Języka Polskiego PWN. Mamy także możliwość sprawdzania słówek w słownikach obcojęzycznych. Więcej

25-07-2018

Kreatywne sposoby na przyswajanie wiedzy

Istnieje wiele sposobów na to, jak w kreatywny, przystępny i przyjemny sposób przyswajać wiedzę. Jednym z nich są tzw. mnemotechniki, czyli metody ułatwiające zapamiętywanie. Do ich zalet należy fakt, że pozwalają zaktywizować zarówno lewą półkulę mózgową (odpowiadającą za myślenie logiczne), jak i prawą (wyobraźnia).
Więcej

14-05-2018

Jak możemy wykorzystywać Internet do nauki języka obcego?

W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, nauka języka obcego jest znacznie prostsza, niż kiedyś. Mamy bowiem do dyspozycji wiele narzędzi, które ułatwiają naukę języka – zarówno nowego słownictwa, jak i gramatyki. Istnieją chociażby gry i aplikacje, dzięki którym opanowujemy nowe słówka. Więcej

21-03-2018

Czy czytania ze zrozumieniem można się nauczyć?

Czytania ze zrozumieniem uczymy się od najmłodszych lat. Nauczyciele zwracają na to szczególną uwagę już od szkoły podstawowej, gdyż umiejętność ta jest wymagana na sprawdzianach i egzaminach kończących wszystkie etapy edukacyjne oraz na maturach.
Więcej

14-02-2018

Zdrowy sen a nauka

Tylko kiedy jesteśmy odpowiednio wypoczęci, możemy osiągnąć odpowiedni stopień koncentracji. Dlatego gdy przygotowujemy się do egzaminów, nie powinniśmy zaniedbywać snu, gdyż znacząco obniży to naszą efektywność. Pamiętajmy nie tylko o tym, aby się wysypiać, ale również o przestrzeganiu regularnych pór, o których kładziemy się do łóżka oraz wstajemy z niego. Jeżeli nie będziemy dbać o to, nasz naturalny zegar biologiczny może się rozregulować, co negatywnie wpłynie na funkcjonowanie organizmu. Tym samym trudniej będzie nam się uczyć. Więcej

24-01-2018

Na czym polega zjawisko TOT?

Rozwinięcie skrótu TOT to anglojęzyczne sformułowanie „tip of the tongue”. Na „końcu języka” – jak możemy je przetłumaczyć – mamy zwykle pewne słowo, którego nie jesteśmy w stanie w danej chwili sobie przypomnieć. Przeważnie, kiedy zapominamy danego pojęcia czy określenia, słyszymy od innych, że jesteśmy roztargnieni bądź cierpimy na sklerozę. Nic podobnego – pamięć każdego z nas od czasu do czasu odmawia nam posłuszeństwa. Więcej

03-01-2018

Zalety uczenia się w grupie

Generalnie metody dydaktyczne dzielimy na te, które odnoszą się do pracy indywidualnej, oraz na te, które opierają się na pracy w grupie. Oba rodzaje prowadzenia zajęć powinny nawzajem się uzupełniać – dzięki temu wiedza zostanie utrwalona przez uczniów w najbardziej skuteczny sposób. Pamiętajmy bowiem, że dzięki stosowaniu różnorodnych technik nauczania na lekcji nowo poznane wiadomości zapisują się w pamięci na kilka sposobów. Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że każdy w nieco inny sposób przyswaja informacje – część z nas to wzrokowcy, a część to słuchowcy. Niektóre osoby preferują zatem raczej zajęcia z wykorzystaniem materiałów wizualnych, innym zaś bardziej odpowiada udział w debacie oksfordzkiej. Więcej

06-11-2017