Czy sprawdziany są potrzebne?

Najskuteczniej uczymy się wtedy, gdy przyswajamy nowe wiadomości na różne sposoby. Z tego powodu nauczyciele korzystają z całego wachlarza technik dydaktycznych: od wykładu i indywidualnego rozwiązywania zadań, przez pracę grupową i dyskusję, po przygotowywanie długofalowych projektów. Więcej

19-02-2021

Jak rozwiązywać arkusze maturalne?

Przystąpienie do matury to ważny moment w życiu. Po pierwsze dlatego, że dzięki zdobyciu świadectwa dojrzałości uzyskamy wiele możliwości na rynku pracy, po drugie zaś z tego powodu, iż – jak obecnie większość osób – zapewne będziemy chcieli kontynuować naukę na uniwersytecie. Więcej

29-01-2021

W jaki sposób oświetlenie wpływa na efektywność nauki?

Na efektywność nauki ma wpływ szereg czynników. Po pierwsze, jeżeli chcemy przyswajać wiedzę w sposób skuteczny, dobierzmy takie metody, które ułatwią nam przyswojenie określonych treści. Dobrym pomysłem jest chociażby korzystanie z tzw. mnemotechnik. Po drugie zaś, powinniśmy pamiętać o odpowiedniej organizacji naszej pracy. Więcej

16-11-2020

Jak pokonać strach przed wypowiedzią ustną?

Zarówno w szkołach podstawowych, jak i liceach nasza wiedza jest weryfikowana na różne sposoby. Z jednej strony nauczyciele regularnie przeprowadzają sprawdziany w formie pisemnej, a z drugiej – oceniają uczniów na podstawie odpowiedzi ustnej.

Więcej

06-10-2020

Jak długie przerwy robić w nauce?

Jeden z największych błędów popełnianych przez uczniów stanowi wielogodzinna, nieprzerwana nauka – często nocą i na dzień przed egzaminem. Praktyka ta jest przeciwskuteczna, ponieważ szybko przyswojona wiedza nie pozostaje w nas na dłużej. Więcej

17-07-2020

Co najbardziej przeszkadza w nauce?

Jeżeli chcemy uczyć się w sposób efektywny, powinniśmy pamiętać o ćwiczeniu własnej koncentracji. Równie istotne jest to, aby zadbać o dobrą organizację pracy. W

Więcej

20-04-2020

Jak robić notatki, które pomogą w nauce?

Efektywność przyswajania nowych informacji jest zależna od wielu czynników. Należy liczyć się z faktem, że wiedzę z określonych dziedzin opanujemy szybciej, a z innych nieco wolniej. W tym kontekście duże znaczenie ma już chociażby to, czy jesteśmy humanistami czy też preferujemy nauki ścisłe.

Więcej

17-03-2020

Jak zorganizować miejsce do nauki?

Jeżeli chcemy uczyć się w sposób efektywny, przede wszystkim musimy pamiętać o dobrej organizacji. Powinniśmy starannie rozplanować czas, w którym będziemy przygotowywać się do egzaminów, powtarzać materiał do lekcji czy zapoznawać się z podręcznikami i lekturami.

Więcej

18-02-2020