Kreatywne sposoby na przyswajanie wiedzy

Istnieje wiele sposobów na to, jak w kreatywny, przystępny i przyjemny sposób przyswajać wiedzę. Jednym z nich są tzw. mnemotechniki, czyli metody ułatwiające zapamiętywanie. Do ich zalet należy fakt, że pozwalają zaktywizować zarówno lewą półkulę mózgową (odpowiadającą za myślenie logiczne), jak i prawą (wyobraźnia).
Więcej

14-05-2018

Jak możemy wykorzystywać Internet do nauki języka obcego?

W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, nauka języka obcego jest znacznie prostsza, niż kiedyś. Mamy bowiem do dyspozycji wiele narzędzi, które ułatwiają naukę języka – zarówno nowego słownictwa, jak i gramatyki. Istnieją chociażby gry i aplikacje, dzięki którym opanowujemy nowe słówka. Więcej

21-03-2018

Czy czytania ze zrozumieniem można się nauczyć?

Czytania ze zrozumieniem uczymy się od najmłodszych lat. Nauczyciele zwracają na to szczególną uwagę już od szkoły podstawowej, gdyż umiejętność ta jest wymagana na sprawdzianach i egzaminach kończących wszystkie etapy edukacyjne oraz na maturach.
Więcej

14-02-2018

Zdrowy sen a nauka

Tylko kiedy jesteśmy odpowiednio wypoczęci, możemy osiągnąć odpowiedni stopień koncentracji. Dlatego gdy przygotowujemy się do egzaminów, nie powinniśmy zaniedbywać snu, gdyż znacząco obniży to naszą efektywność. Pamiętajmy nie tylko o tym, aby się wysypiać, ale również o przestrzeganiu regularnych pór, o których kładziemy się do łóżka oraz wstajemy z niego. Jeżeli nie będziemy dbać o to, nasz naturalny zegar biologiczny może się rozregulować, co negatywnie wpłynie na funkcjonowanie organizmu. Tym samym trudniej będzie nam się uczyć. Więcej

24-01-2018

Na czym polega zjawisko TOT?

Rozwinięcie skrótu TOT to anglojęzyczne sformułowanie „tip of the tongue”. Na „końcu języka” – jak możemy je przetłumaczyć – mamy zwykle pewne słowo, którego nie jesteśmy w stanie w danej chwili sobie przypomnieć. Przeważnie, kiedy zapominamy danego pojęcia czy określenia, słyszymy od innych, że jesteśmy roztargnieni bądź cierpimy na sklerozę. Nic podobnego – pamięć każdego z nas od czasu do czasu odmawia nam posłuszeństwa. Więcej

03-01-2018

Zalety uczenia się w grupie

Generalnie metody dydaktyczne dzielimy na te, które odnoszą się do pracy indywidualnej, oraz na te, które opierają się na pracy w grupie. Oba rodzaje prowadzenia zajęć powinny nawzajem się uzupełniać – dzięki temu wiedza zostanie utrwalona przez uczniów w najbardziej skuteczny sposób. Pamiętajmy bowiem, że dzięki stosowaniu różnorodnych technik nauczania na lekcji nowo poznane wiadomości zapisują się w pamięci na kilka sposobów. Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że każdy w nieco inny sposób przyswaja informacje – część z nas to wzrokowcy, a część to słuchowcy. Niektóre osoby preferują zatem raczej zajęcia z wykorzystaniem materiałów wizualnych, innym zaś bardziej odpowiada udział w debacie oksfordzkiej. Więcej

06-11-2017

Dlaczego warto zdobyć certyfikat językowy?

O certyfikat językowy staramy się zwykle z jednego z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele osób biegle posługuje się danym językiem – dlatego, że mieszkało albo studiowało za granicą – ale nie posiada potwierdzenia tej umiejętności, dlatego też chce je uzyskać. Po drugie, postawienie sobie za cel zdobycie certyfikatu skutecznie mobilizuje nas do nauki, a co więcej – pozwala nam w łatwy sposób ją zaplanować i rozłożyć w czasie. Więcej

09-10-2017

Wady i zalety kursów e-learningowych

Kursy e-learningowe są coraz popularniejsze. Niektóre osoby twierdzą wręcz, iż stanowią one przyszłość nauczania. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Z jednej bowiem strony do zalet tego typu lekcji należy fakt, że możemy w nich uczestniczyć niezależnie od tego, gdzie przebywamy. Pozwalają nam one także samodzielnie decydować o tym, kiedy przyswoimy sobie nowe wiadomości. Więcej

12-09-2017

Jak nauczyć się systematyczności?

Systematyczność oraz związana z nią organizacja czasu należą do grupy tzw. umiejętności miękkich, które współcześnie są niezwykle cenione przez pracodawców. Od tego, czy osoby zatrudnione w firmie je posiadają, zależy wszak efektywność i wydajność całego przedsiębiorstwa. Więcej

18-08-2017